Indtast bilens pris og beregn beskatningsgrundlaget på fri firmabil

24.5 % af bilens pris optil kr. 300.000:
20.5 % af bilens pris over kr. 300.000:
Tillæg 2.5 X årlig grøn ejerafgift:
Årlig beskatningsgrundlag fri bil:

Månedlig beskatningsgrundlag fri bil:

Bemærk, at Fri firmabil kan betyde, at man skal betale topskat.
Det månedlige beskatningsgrundlag tillægges din lønseddel som ekstra skattepligtig indkomst.

Hvis din trækprocent er 39% er skatten af ovennævnte værdi pr. måned kr.
Hvis din trækprocent er 42% er skatten af ovennævnte værdi pr. måned kr.
På en importeret bil, som er fyldt tre år, gælder særlige regler vedr. bilens beskatningsværdi: læs SKAT's vejledning vedr. udregning.
Der tages forbehold for regnefejl og ændrede regler, som denne side ikke er opdateret med.
Fri bil bliver dyrere og dyrere frem mod 2025
Som lovgivningen ser ud nu (2021) vil beskatningsgrundlaget fortsætte med at stige og når sit maks. i 2025, hvor tillægget for grøn ejerafgift hæves til 700% (150% i 2020)
En firmabil, som i 2020 kostede 3.450 halvårligt i grøn ejerafgift og fik en tillægsbeskatning på 10.350 årligt, vil i 2025 stige til 51.750 - altså en markant stigning, som alle med fri bil skal have med i tankerne.

2020: 150%     2021: 250%    2022: 350%    2023: 450%    2024 600% og   2025: 700%
Sådan får du mere bil og færre bekymringer
c a r m a g i c
Copyright © 2019-2021  F.P Disruption ApS